CSR & bæredygtighed

Corporate Social Responsibility

Vi anerkender, at vi er en del af et større samfund af medarbejdere, aktionærer, kunder, leverandører og andre interessenter, og der er vores ansvar at handle på en måde, der respekterer miljøet. Det er derfor vores politik, så vidt det er praktisk muligt, at beskytte det omgivende miljø mod eventuelle negative indvirkninger som følge af vores aktiviteter.

Det er vores politik, på tværs af alle aktiviteter, at:

  • Opfylde alle relevante lovgivningsmæssige krav vedrørende miljøspørgsmål
  • Reducere forbruget af energi og naturressourcer ved at minimere spild, ved at genanvende, hvor det er muligt, og ved at maksimere brugen af vedvarende ressourcer
  • Overveje den miljømæssige livscykluspåvirkning ved investeringer i bygninger og udstyr
  • Kontrollere, at alle entreprenører følger vores praksis, og reagere hurtigt og effektivt på negative hændelser

Selvom industrien er essentiel, bærer den også risiko for mennesker og miljø. Vi er opmærksomme på de potentielle konsekvenser af vores og vores leverandørers arbejde, og vi er fast besluttede på at sænke risikoen og yde et positivt bidrag til trivsel for vores medarbejdere, vores kunder, det omgivende samfund samt planeten som sådan. Vi har blandt andet allerede taget vigtige skridt på følgende områder:

  • Miljø
  • Etik
  • Velgørenhed
  • Sundhed og sikkerhed

Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5 Banner 6 Banner 7 Banner 8 Banner 9 Banner 10 Banner 11 Banner 12 Banner 13 Banner 14