Reducer kapitalbinding

Reduce working capital

Pengebinding i dele til vedligeholdelse, reparation og eftersyn kan udgøre en betydelig procentdel af produktionsvirksomheders driftskapital. Brammer er godt rustet til at hjælpe med at reducere dette. Førstehåndserfaringer med at styre vores egne varelagre til en værdi af  100 millioner € har vist, hvad der skal til for at øge effektiviteten. Vi stiller denne ekspertise til rådighed for alle vores kunder sammen med de mest moderne lagerstyringsprocesser – og tilbyder:

  • Profilering af dit MRO-lager, baseret på nuværende og tidligere forbrug
  • Rationalisering af antallet af producentmærker 
  • Analyse af dit forbrug med henblik på at fastlægge en optimal lagerprofil
  • De bedste priser fra vores brede vifte af kvalitetsleverandører

Brammer kan etablere et konsignationslager på din virksomhed eller hos en lokal filial, hvor du kun betaler for de varer, du bruger – eller vi kan tilbyde komplet lagerstyring.

Et stigende antal kunder med stort volumen nyder godt af tjenesten Insite™, hvor Brammer opretter en dedikeret afdeling i jeres produktion til at håndtere behovet for MRO-reservedele. (Læs mere her.)

Derudover kan vi afholde specialkurser i nye produkter og processer samt lagerplanlægning og -profilering for jeres personale inden for vedligeholdelse, teknik og produktion. Kurserne er designet til at hjælpe jer med at opbygge en mere effektiv MRO-drift.

Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5 Banner 6 Banner 7 Banner 8 Banner 9 Banner 10 Banner 11 Banner 12 Banner 13 Banner 14